Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Investeringstilskud til fjerkræ

Investeringstilskud er ikke uden pligter

Søger du investeringstilskud skal du have styr på de forpligtigelser, der følger med. Få mere at vide om betalingsdokumentation, skiltning samt tilbuds- og udbudsloven.

Får du tilskud under økologisk investeringsstøtte eller andre teknologitilskudsordninger, følger der en række forpligtelser og krav med. Følger du ikke disse krav, er du ikke berettiget til tilskuddet. Det kan i praksis betyde, at tilskuddet (eller dele af det) ikke udbetales.

Der ændres løbende på, hvilke krav der stilles i forbindelse med tilskud. Og ikke mindst på, hvordan der kontrolleres. I løbet af 2016 er der blevet strammet meget op på kontrollen.

Et eksempel på et krav er, at faktura skal udstedes til tilsagnshaver. Er tilsagnet fx givet til et selskab, kan faktura udstedt til en af personerne bag selskabet ikke indgå i tilskudsgrundlaget.

Betalingsdokumentation

Krav til detaljeringsgraden af betalingsdokumentationen er også skærpet. Tidligere var det nok at sende et kontoudtog, men nu accepteres denne dokumentation ikke længere med mindre man kan se, hvilken konto pengene er overført til eller præcis hvilket girokort, der er betalt.

Skiltning

Kravene til skiltning er også ændret. Tidligere skulle der, når investeringen var gennemført og 5 år frem opsættes et skilt i størrelsen A4. Nu skal der skiltes, når du får tilsagn og frem til pengene er udbetalt. Ved projekter, hvor der udbetales mere end 3,75 millioner kr. skal der også skiltes efter tilskuddet er udbetalt.

Også krav til størrelse og placering af skilt er ændret. I dag skal skiltet placeres, så det er synligt for offentligheden fx på en stalddør. Skiltet skal mindst være i en størrelse, der svarer til A3.

Tilbuds- og udbudslov

I forbindelse med udbetalingen af tilskud er NaturErhverv (NAER) også begyndt at kontrollere, om tilbudslov og udbudslov er overholdt. Det giver udfordringer bl.a. fordi NAER stiller krav om skriftlig opfordring til tilbud. Det er derfor ikke længere nok, at du har fået to tilbud, der er direkte sammenlignelige. Du skal også kunne bevise, at du har skrevet ud til tilbudsgivere med ønske om at modtage tilbud fra firmaet.

Desuden skal begge tilbudsgivere modtage de samme oplysninger at give tilbud ud fra, og her skal det være tydeligt, hvilket kriterie, der vælges af de indkomne tilbud.

Helt grundlæggende er det stadig uklart, hvornår et projekt er omfattet af reglerne. Offentligt støttede bygge- og anlægsprojekter med en værdi på mindst 300.000 kr. er omfattet, men hvordan det må/kan deles op i forhold til varekøb og bygge- anlægsprojekt er ikke entydigt. Risikoen ved ikke at kunne dokumenterer, at reglerne er overholdt, er op til 25 % i reduktion af tilskuddet.