Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Olietank og spildolie

Pas din olietank, og undgå ekstra udgifter

Det kan koste dyrt, hvis du ikke sørger for, at din olietank opfylder oliebranchens forsikringsordninger eller du glemmer at anmelde ændringer til kommunen.

Uanset om du står for at udskifte den gamle tank eller du skal have nyt anlæg, skal du have styr på paragrafferne. Ligeså skal du have styr på, hvor meget og hvordan du bortskaffer spildolie.

DÆKKER MIN FORSIKRING VED FORURENING?

Oliebranchens forsikringsordninger dækker udgifterne i forureningssager - men kun når det gælder forureninger fra lovlige anlæg.

Er din olietank eksempelvis blevet for gammel og der sker en forurening, risikerer du selv at hænge på en meget stor udgift til oprensning.

HVAD SKAL JEG VIDE, NÅR JEG OPFØRER NYE TANKE?

Ved køb af nye tanke skal du sikre dig, at tanken er typegodkendt eller CE-mærket. Rørsystemet skal også være typegodkendt. Olietanke under 6000 liter følger reglerne for villatanke.

Etablering af en tank skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før etablering med en beskrivelse af anlægget samt en skitse over anlæggets placering på ejendommen. Flytning af en eksisterende overjordisk olietank kræver også anmeldelse til kommunen, og må kun ske, hvis tanken er forsynet med det oprindelige mærkeskilt.

Umiddelbart efter etablering skal kopi af tankattesten sendes til kommunen.

HVORDAN SLØJFER JEG MIN OLIETANK?

Sløjfning af en olietank skal anmeldes til kommunen med oplysning om, hvordan tanken er blevet sløjfet senest 4 uger efter sløjfning er foretaget.

Alle tanke under 6000 liter skal sløjfes inden for en termin. Denne afhænger af tankens type, se oversigten herunder.

Tanke, hvor fabrikationsåret ikke kan fastslås, skal straks sløjfes. De tanktyper, der er aktuelle inden for de nærmeste år, er markeret med fed.

Overjordiske tanke

 • Ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse: sløjfningstermin 40 år
 • Ståltanke med øvrige datérbare: Sløjfningstermin 30 år
 • Plasttanke, enkeltvæggede: Sløjfningstermin 25 år
  Gælder også tanke af andet end plast og stål. Der er efter Miljøstyrelsens oplysninger ikke markedsført olietanke af plast tidligere end omkring år 2000.
 • Plasttanke, dobbeltvæggede: Sløjfningstermin 40 år

Nedgravede tanke

 • Ståltanke (glasfiberbelagt) uden indvendig korrosionsbeskyttelse: Sløjfningstermin 40 år
 • Ståltanke med indvendig korrosionsbeskyttelse: Sløjfningstermin 50 år
 • Plasttanke: Sløjfningstermin 45 år
  For tanke, der overskrider sløjfningsterminen inden 31. marts 2015 gives en generel frist for sløjfning til anførte dato.

Flere oplysninger om krav til olietanke kan findes på Kolding Kommunes selvbetjeningsside samt på Miljøstyrelsens temaside.

OPBEVARING OG HÅNDTERING AF SPILDOLIE

Spildolie skal bortskaffes forsvarligt, og indgår i de 200 kg "farligt affald", som de fleste kommuner normalt tillader at blive afleveret gratis pr. år.

Større mængder spildolie afhentes normalt gratis af diverse godkendte operatører som fx. Gunnar Lund Olieservice. Forudsætningen er, at olien er indkøbt via autoriseret olieleverandør.

Søg på internettet på "spildolie" efter firmaer der tilbyder afhentning. Tjek om firmaet står opført på Miljøstyrelsens liste over godkendte operatører.  Husk at gemme kvittering for afhentning.

KONTAKT

Ved tvivlsspørgsmål kan du kontakte kommunen eller os.