Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Erhvervstilskud til energieffektivisering

Erhvervstilskud til energieffektivisering

Ved at investere i den rigtige energi er du med til at investere i grøn energi – og det vil Energistyrelsen gerne belønne dig for via tilskudsordninger.

Der er åben for ansøgning fra d. 17. august til d. 14. september 2021.

Denne tilskudsordning giver tilskud til erhvervsmæssige energibesparelser. Tilskuddet er på op til 56 øre pr. sparet kWh for et års besparelse, dog maksimalt 50% af den samlede investering.

På grund af væsentligt papirarbejde med beregning og dokumentation af energibesparelsen, bør energibesparelsen være på mindst 100.000 kWh / år (svarende til ca. 10.000 liter fyringsolie) ved ansøgning om tilskud.

HVAD SKAL DU OPFYLDE FOR AT KUNNE SØGE TILSKUD?

Tilskudsordningen indeholder en række krav, som man skal opfylde, samt overholde.

Derudover er det vigtigt, at du først bestiller det, du har søgt tilskud til, når du har fået tilsagn om tilskud - og ikke før.

HVAD KAN DU OPNÅ TILSKUD TIL?

Nedenfor er oplistet typiske eksempler på, hvad det er muligt at få tilskud til:

Varmeforsyning

 • udskiftning af ældre halmfyr, med nyt halmfyr hos svineproducent
 • udskiftning af ældre halmfyr med nyt stokerfyr til skovflis hos svineproducent
 • udskiftning af stokerfyr til halm med ny stokerfyr til skovflis hos slagtekyllingeproducent

Belysning

 • udskiftning til LED

Staldventilation

 • udskiftning til lavenergiventilation

Derudover er det blandt andet muligt at opnå tilskud til udskiftning af oliekedel med varmepumpeanlæg (svinestaldsanlæg).

NØGLEPUNKTER FOR AT KUNNE OPNÅ TILSKUD

Tilskuddet gives kun til anlæg eller udstyr, som har været i drift i mindst to år. Derudover er der nogle helt specifikke punkter, du skal opfylde for at kunne opnå tilskud:

 • Energibesparelsen skal være reel samt realisérbar
 • Energibesparelsen skal kunne dokumenteres ved hjælp af gyldige data fra 3. part, fx med uafhængige undersøgelse eller med konkrete målinger
 • Energiforbruget i nu-drift situationen bør ubetinget kunne dokumenteres (fakturaer for indkøb mv).

Det er vanskeligt eller umuligt at opnå tilskud til:

 • Udskiftning af traktorer (energibesparelsen er for lav)
 • Læssemaskiner (kan ikke dokumenteres)
 • Mejetærskere (kan ikke dokumenteres)

Der gives ikke tilskud til:

 • Nyanlæg af bygninger og tekniske installationer
 • Energieffektivisering af transportsystemer (fx omlægning af gylletransport med traktor og vogn til lastbil)

MERE INFORMATION