Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Ejendomsvurdering

De offentlige ejendomsvurderinger har de seneste år været udsat for voldsom kritik. Derfor har Folketinget vedtaget en helt ny lov, ejendomsvurderingsloven, om vurdering af landets ejendomme. Det forventes, at den nye lov får virkning for vurderingen af erhvervsejendomme fra og med 1. januar 2020.

Formålet med de offentlige ejendomsvurderinger er først og fremmest at skabe et korrekt grundlag for beskatningen af fast ejendom.

Skat og moms på gulpladebiler

Har du en gulpladebil, som du bruger både i din virksomhed og privat, er der nogle skatte- og momsmæssige forhold, du skal være opmærksom på. Læs artiklen, og find ud af, hvor du skal rette din opmærksomhed hen.

MOMSFRADRAG FOR SMÅ VARE- OG LASTBILER

Hvis din vare- eller lastbil har en tilladt totalvægt på højst 3.000 kg, gælder der særlige regler om momsfradrag. Den tilladte totalvægt kan du bl.a. finde på bilens registreringsbevis.

Bruger du bilen både privat og i virksomheden, er der intet momsfradrag for anskaffelsessummen. Det er et krav for momsfradrag ved anskaffelse af små vare- og lastbiler, at bilen udelukkende bruges til momspligtige formål.

Højere fradrag og mere til børneopsparingen

Folketinget har haft travl, og har vedtaget nye love omkring børneopsparing, pensionsfradrag samt besluttet at give et højere fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter. Det betyder blandt andet, at du nu kan indsætte op til 72.000 kr. på dine børns børneopsparingskonto mod før 36.000 kr.

Derudover har du mulighed for at få et ekstra skattefradrag for indbetalinger til din pension. Desuden er boligjobordningen gjort permanent, udligningsskatten på pensionsudbetalinger er afskaffet og grænsen for medarbejderaktier er hævet.

Ægtefælleloven

Der er sket meget med familiemønstrene siden 1925, hvor den gamle lov stammer fra. Reglerne er nu blevet moderniseret, og de regler, der automatisk gælder, skal gerne matche ønsker og behov hos flertallet af ægtefæller.

Formålet med den nye lov er at modernisere reglerne om de økonomiske retsvirkninger af et ægteskab samt at skabe mere enkle og forudsigelige regler. Loven skal så vidt muligt give præcise svar på, hvordan ægtefællers formue deles ved separation, skilsmisse og død.

Persondataforordning

Når de nye EU-regler træder i kraft den 25. maj i år, kan det koste store bøder at overtræde reglerne. Men overholder man de nuværende regler, er det overkommeligt at leve op til de nye, strammere love.

Ligger personalemapperne i uaflåste skabe? Spiller børnene spil på din arbejdscomputer, som indeholder persondata om for eksempel medarbejderne? Eller er gamle ansøgninger, modtaget for 6 år siden, ikke destrueret? Så kan det koste dyrt i bøder.

- Er der ikke styr på persondata i virksomheden, når de nye EU-regler om persondata træder i kraft den 25. maj 2018, kan det resultere i bøder, på i værste fald op til 4 pct. af omsætningen.