Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Penge retur til sukkerroeavlere

Tilbage i produktionsårene 1999/2000 og 2000/2001 er der opkrævet for meget i produktionsafgifter på sukker. Dette ønsker man nu at rette op på, så de retmæssige producenter kan få deres penge retur. Tilbagebetalingen omfatter ca. 6.300 sukkerroeavlere, der står til at modtage et beløb mellem kr. 90,- og kr. 215.000,- hver især.

De fleste af de landmænd, der har dyrket sukkerroer i de nævnte perioder har allerede fået besked fra Miljø- og Fødevareministeret, men der findes flere. Måske har du kendskab til nogle, eller måske er det dig selv, der endnu ikke har hørt fra ministeriet.

Ejendomsvurdering

De offentlige ejendomsvurderinger har de seneste år været udsat for voldsom kritik. Derfor har Folketinget vedtaget en helt ny lov, ejendomsvurderingsloven, om vurdering af landets ejendomme. Det forventes, at den nye lov får virkning for vurderingen af erhvervsejendomme fra og med 1. januar 2020.

Formålet med de offentlige ejendomsvurderinger er først og fremmest at skabe et korrekt grundlag for beskatningen af fast ejendom.

Min medarbejder skal på barsel

Har du en medarbejder, der skal på barsel, skal du være opmærksom på de nye regler vedrørende retten til barselsdagpenge, og dermed også for arbejdsgiverens ret til refusion under medarbejderens barselsorlov.

Den 1. juli 2018 trådte nye regler i kraft vedrørende ret til barselsdagpenge og refusion til arbejdsgiver. Det nye beskæftigelseskrav betyder, at medarbejderen skal opfylde tre betingelser for at have ret til barselsdagpenge under orlov.

Udenlandsk arbejdskraft

Ansætter du udenlandske medarbejdere til projekter, eller har du en entrepriseaftale med en udenlandsk enkeltmandsvirksomhed, skal du være opmærksom på skatten.

MIDLERTIDIG ANSÆTTELSE

Hvis du ansætter en udenlandsk medarbejder til et tidsbegrænset projekt, vil medarbejderen blive begrænset skattepligtig til Danmark af indtægten. Det er vigtigt i forhold til medarbejderens mulighed for at få rejsefradrag, at ansættelseskontrakten er udformet korrekt. Der må fx ikke være en aftale i kontrakten om, at medarbejderen er garanteret et job i virksomheden næste gang, behovet opstår.

Kom rotterne til livs

En lovændring gør det nu muligt for ejere af landbrugsbedrifter at opnå autorisation til at bekæmpe af rotter med gift på egen ejendom. Vær opmærksom på at ulovlig besiddelse af rottegift kan udløse store bøder.

Det har siden 2010 ikke været lovligt for privatpersoner, herunder landmænd, at udføre rottebekæmpelse med kemiske midler. Derfor har der kun været den mulighed, enten at benytte den kommunale bekæmpelsesordning eller at indgå aftale med virksomheder med særlig autorisation for at udføre rottebekæmpelse med rottegift på ejendommen.

Elpriser

I øjeblikket er elpriserne faldende, og det betyder, at markedet køler af og vi som købere kan glæde os over billigere strøm.

Det nordiske oliemarked er i septembet blevet rystet med så store udsving, at vi skal syv år tilbage for at finde noget lignende. Vejret har noget af skylden, men allermest skyldes det, at den norske storspekulant, Einar Aas, er gået fallit.