Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Læs mere. Jeg accepterer cookies fra dette website

Accepter

Med 160 fremmødte til KHLs generalforsamling d. 2. marts, var der meget, formanden kunne glæde sig over. På trods af et turbulent år lykkedes det foreningen at udlodde og tilbagebetale knap 4 mio. kr. til medlemmerne, og nu arbejdes der for en fremtid med blandt et fælles politisk sekretariat, mere involvering af kommunerne samt en god implementering af landbrugsaftalen.


Bestyrelsen i KHL lægger strategi for fremtiden, og foreningen etablerer et fælles politisk sekretariat sammen med to naboforeninger.

Hans Damgaard, formand for Kolding Herreds Landbrugsforening, kunne på generalforsamlingen 2. marts glæde sig over, at KHL-huset har præsteret et godt resultat i et corona-år, der har givet KHLs ledelse og medarbejdere store udfordringer, som de har løst på forbilledlig vis. Men samtidig måtte han konstatere, at vi på alle måder lever i en turbulent tid. 2021 var en katastrofe for svineavlerne, men bedre for mælkeproducenter og planteavlere, og Covid 19 og nu krig i Ukraine gør ikke turbulensen og usikkerheden om fremtiden mindre. På lokalt foreningsplan er der dog mere styr på de kommende år. KHLs bestyrelse lægger nu strategi for fremtiden, og et af de store spørgsmål er, hvor KHL skal være i 2030.

- Bestyrelsesarbejdet er tidskrævende, og det bliver ikke nemmere at finde nye, der vil yde et stykke foreningsarbejde. Derfor er jeg glad for, at KHL nu i samarbejde med Sønderjysk Landboforening og LandboSyd har besluttet at etablere et fælles politisk sekretariat. Sekretariatet skal med én til to tovholdere styrke de tre foreningers politiske interessevaretagelse, og koordinere foreningernes dialog med politikere og myndigheder, sagde Hans Damgaard og uddybede:

- Det bliver et mere professionelt setup til at understøtte bestyrelserne, som sammen kan spille hinanden bedre og trække på hinandens kompetencer, så vi dermed kan løfte det politiske arbejde til nye højder. Det handler i høj grad om at udnytte synergieffekterne bestyrelserne imellem. Det giver jo ikke mening, at alle foreninger er med til møde med samme kommune, hvis det kan klares med en koordineret indsats. Tanken ikke er fusion mellem foreningerne eller at miste identitet, men udelukkende at sikre politisk interessevaretagelse.

Kommunen skal involveres

KHL-formanden ser frem til samarbejdet med det nye byråd i Kolding. På lokalt plan er landbruget blandt andet stærkt udfordret på vandområdeplanerne. KHL bestilte sidste år en fjordanalyse hos SEGES specifikt for Kolding Fjord, som angiver en strategi for hvilke tiltag, man skal anvende for at få fjorden i bedre tilstand.

- Nu skal kommunen og spildevandsselskabet involveres i det videre arbejde, for her er en udfordring, der skal løses af flere. Her skal kollektive virkemidler i spil, for vi landmænd kan ikke levere en yderligere reduktion på dyrkningsfladen, lød det fra Hans Damgaard, som ser netop vand som en af de største udfordringer for både Kolding Kommune og KHLs medlemmer. Han illustrerede det med et billede af en bil, der var endt i vandmasserne på en lille vej i en februar-oversvømmet Kolding Ådal.

Vandløb er infrastruktur

- Kolding er arealmæssigt vokset med 50 procent på 50 år, og vandet har svært ved at komme væk. Vandløb er infrastruktur og skal vedligeholdes. Her vil jeg pointere – og vi vil fortsat kigge kommunen over skulderen - at vandføring og miljøformål skal vægtes 50/50, sagde Hans Damgaard.

Landbrugsaftalens plusser og minusser for dansk landbrug fik også et par ord med på vejen.
Hans Damgaard påpegede, at aftalen er et resultat af en historisk stærk indsats fra et samlet erhverv. Han glæder sig blandt andet over, at reduktionen i kvælstofudledning skal ske via kollektive virkemidler, og at der er afsat midler til udvikling af nye teknologier til at reducere landbrugets klimaaftryk.

Han ser det som en klar forudsætning for, at man kan komme i mål med de mange kollektive virkemidler, at der etableres en tillid til Landbrugsstyrelsen, og at man som lodsejer har sikkerhed for sin udbetaling. En CO2-afgift vil være en katastrofe for mælkeproducenterne og blot sende produktionen ud af landet til gavn for absolut ingen. KHL-formanden understregede, at landbruget sidder på en stor del af råvaregrundlaget til eksempelvis produktion af biogas og til pyrolyse og kulstoflagring, som er vigtige virkemidler i den grønne omstilling.

Flere af foreningens medlemmer har fået ”besøg” af Baltic Pipe. Det mindede formanden om, hvor vigtigt det er at forholde sig til virkeligheden. Hvis ikke to sjældne musearter havde forsinket projektet, ville Norge inden længe have været klar til at forsyne Europa med naturgas, sagde Hans Damgaard, som ser frem til juli: Da besøger Tour de France landsdelen og giver dansk landbrug en fantastisk chance for at vise sig fra sin smukkeste side for flere hundrede millioner fjernseere verden over.

Sund forening

Generalforsamlingen samlede 160 veloplagte deltagere, som nu efter corona-restriktionerne tydeligvis nød at være samlet igen. De blev af KHLs direktør Niels Peter Madsen præsenteret for et godt årsresultat. Medlemstallet er status quo, og stor efterspørgsel på foreningens ydelser, har i kombination med stram styring af økonomien og en stor indsats af KHLs dygtige medarbejdere resulteret i et årsresultat på godt 3,1 mio. kr. 2,7 mio. kr. af overskuddet sendes retur til medlemmerne via udlodning

Udlodningen andrager ca. 8,5 procent af de købte ydelser i 2021 for økonomi, planteavl, miljø, teknologi og fjerkræ. Overskudsdelingen kommer oveni de 1.112.000 kroner, som de aktive medlemmer i 2021 fik i timesatsrabatter, så samlet set vender 119 procent af det gennemsnitlige indbetalte kontingentbeløb på 3,2 mio. kr. tilbage til medlemmerne. Siden 2016 har medlemmerne fået tilbageført godt 11 mio. kr.

Lotte Skade og Christian Bramsen blev valgt til bestyrelsen i stedet for Hans Christian Carstensen og Jens Christian Hertel, som begge ikke ønskede genvalg.